Szektorok
Mezőgazdaság
Miben segítünk?
  • mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók teljes körű lebonyolítása, ideértve a termőföld árveréseken való képviseletet is
  • föld adásvételi, ajándékozási, haszonbérleti és egyéb szerződések készítése, teljes körű ügyintézése
  • mezőgazdasági beruházásokkal, vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás
  • ágazatspecifkus szerződések készítése
  • hatóságok előtti képviselet
  • peres képviselet

Ügyvédi társulásunk tevékenysége felöleli a mezőgazdasági célú ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók teljes spektrumát, valamint az agráriumban működő társaságok jogi képviseletét.

A mezőgazdaság termelő ágazatait érintően kiterjedt gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk, így az iparág teljes vertikumára professzionális szolgáltatást kínálunk, legyen szó tranzakciókkal, engedélyezéssel, vagy pályázatokkal kapcsolatos tanácsadásról, szerződések készítéséről, vagy hatóság illetve bíróság előtti képviseletről.

Az új földforgalmi szabályozás jelentősen átalakította, korlátozta és szigorú eljárási szabályok közé szorította a termőföld forgalmát. A mezőgazdasági célú ingatlanok tulajdonjogának, illetve haszonbérleti jogának megszerzése előtt számos kérdést kell tisztázni, egyebek mellett, hogy az ingatlan a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik-e, és hogy Ügyfelünk jogosult-e a termőföld megszerzésére. Ezt követően kerülhet sor az adásvételi/haszonbérleti szerződés megkötésére, mely ugyancsak részletesen szabályozott folyamat, hiszen jogszabályok rögzítik a szerződéskötés alaki és tartalmi követelményeit, a szerződés önkormányzati hirdetmény útján való közzétételét, a helyi földbizottság és a mezőgazdasági igazgatási szerv előtti eljárást és a tulajdonjog/használati jog földhivatali bejegyzését is.

A vidékfejlesztési támogatások a 2014-2020-as ciklusban is kiemelt jelentőséget kapnak. A pályázatok során jogi tanácsadással és szükség esetén a hatóságok (pl. MVH) előtti peren kívüli és a hatóságokkal szembeni peres képviselettel segítjük Ügyfeleink érdekeinek érvényesítését.