Szakterületeink
Peres eljárások
Miben segítünk?
  • jogi tanácsadás és képviselet peres eljárásokban
  • követelések behajtása
  • kártérítési igények érvényesítése
  • képviselet a jogviták peren kívüli megoldása során
  • képviselet fizetési meghagyásos, végrehajtási és egyéb nemperes eljárásokban

Irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik gazdasági társaságok jogvitáinak peres és peren kívüli rendezésében. Iparági ismereteinket is felhasználva ügyfeleinket rendes- és választottbíróságok előtt, valamint hatósági eljárásokban képviseljük az ország egész területén.

Említést érdemel a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) bevonásával zajló, elsősorban építőipari tárgyú perek terén szerzett tapasztalatunk, atipikus munkajogi perekben elért sikereink, magánszemély ügyfeleink esetében pedig a kártérítési igények érvényesítése terén kivívott eredményeink.

Tevékenységünk nemcsak a tárgyalásokon való képviseletre terjed ki, hanem a pert megelőző, és az azt követő eljárások lefolytatására is, legyen szó fizetési meghagyásról, előzetes bizonyításról vagy végrehajtási eljárásról.

Irodánk modern infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy jelentős követelés-portfólióval rendelkező ügyfeleink kintlévőségeinek behajtásában is hatékonyan közreműködjünk.