Szakterületeink
Peres eljárások
Miben segítünk?
  • jogi tanácsadás és képviselet peres eljárásokban
  • képviselet a jogviták peren kívüli megoldása során
  • képviselet fizetési meghagyásos, végrehajtási, és egyéb nemperes bírósági eljárások során
  • képviselet alternatív vitarendezési fórumok előtt, úgymint békéltető testületi és közvetítői (mediációs) eljárásokban
  • tanácsadás hatósági ellenőrzések kapcsán, képviselet a hatósági határozatokkal szembeni jogorvoslati eljárásokban
  • kintlévőség-portfóliók kezelése és közreműködés követelések behajtásában

Ügyvédi társulásunk kiterjedt tapasztalattal rendelkezik magánszemélyek és gazdasági társaságok jogvitáinak peres és peren kívüli rendezésében. Iparági tapasztalatainkat is felhasználva ügyfeleinket rendes- és választottbíróságok előtt, valamint közigazgatási és hatósági eljárásokban képviseljük.

A peres eljárások megindítását megelőzően felmérjük az ügy lehetséges kimeneteleit és költségvonzatait, szükség esetén pedig külső szakértők bevonásával biztosítjuk, hogy ügyfeleink a jogvitát az elérhető legjobb eredménnyel rendezzék.

Hiszünk a jogviták egyezséggel történő rendezésének fontosságában, ezért gyakran látunk el képviseletet békéltető testületi és közvetítői eljárásokban, illetve képviseljük ügyfeleinket peren kívüli egyezségi tárgyalásokon.

Tevékenységünk nem csak a tárgyalásokon való képviseletre terjed ki, hanem a pert megelőző, és az azt követő eljárások lefolytatására is, legyen szó akár fizetési meghagyás iránti kérelemről, előzetes bizonyításról, vagy végrehajtási eljárásról.

Irodánk modern infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy jelentős követelés-portfólióval rendelkező ügyfeleink kintlévőségeinek behajtásában hatékonyan közreműködjünk.