Szakterületeink
Öröklési jog
Miben segítünk?
  • végrendelet, öröklési szerződés elkészítése, nyilvántartásba vétele
  • végrendelet ügyvédi letétben való őrzése
  • képviselet hagyatéki eljárásban
  • képviselet örökléssel kapcsolatos perekben

Legyen szó végrendeletről, öröklési szerződésről vagy halál esetére szóló ajándékozásról, amennyiben végintézkedést kíván tenni, elkészítjük a szükséges dokumentumokat, és ellátjuk a képviseletet a kapcsolódó hatósági eljárásokban. A végintézkedés gondos, szakszerű elkészítése azért is fontos, mert az örökléssel kapcsolatos perekben a sérelmet szenvedett örökösök gyakran hivatkoznak a végrendelet alaki hiányosságaira, melyek – szakszerűtlenül elkészített iratok esetében – könnyen eredményezhetik a végrendelet érvénytelenségét, ezáltal az örökhagyó végakaratának meghiúsulását.

Számos esetben fordul elő jogvita az örökösök között. Ezek egy része a közjegyző előtti hagyatéki eljárásban rendezhető, mások azonban bírósági hatáskörbe tartoznak. Hogy ügyfeleink a jogos örökségre vonatkozó igényüket sikerrel érvényesíthessék, ellátjuk jogi képviseletüket a hagyatéki eljárásban, az örököstársakkal folytatott egyezségi tárgyalásokon és a peres eljárásokban.