Szakterületeink
Öröklési jog
Miben segítünk?
  • közreműködés végrendelet elkészítésében
  • öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás
  • tanácsadás hagyatéki ügyekben
  • végrendelet ügyvédi letétben való őrzése
  • képviselet hagyatéki eljárásban
  • képviselet örökléssel kapcsolatos perekben

A halál utáni vagyoni viszonyok megnyugtató rendezése (és ezzel a családi viszályok elkerülése) érdekében számos cselekvési lehetőség adott, amely az örökhagyó akaratának a legmegfelelőbb érvényesülését szolgálja és elsőbbséget élvez a törvényes örökléssel szemben.

Legyen szó végrendeletről, öröklési szerződésről vagy halál esetére szóló ajándékozásról, teljes körű tanácsadás mellett közreműködünk a szükséges dokumentumok létrehozásában és ellátjuk a képviseletet a kapcsolódó hatósági eljárásokban.

A végintézkedés gondos, szakszerű elkészítése elengedhetetlen, ugyanis ennek hiányában az örökléssel kapcsolatos perekben az alaki hiányosságok könnyen eredményezhetik a végrendelet érvénytelenségét, ezáltal az örökhagyó végakaratának meghiúsulását.

Az örökösök közötti jogviták egy része a közjegyző előtti hagyatéki eljárásban rendezhető, mások bírósági hatáskörbe tartoznak. Annak érdekében, hogy ügyfeleink a jogos örökségre vonatkozó igényüket érvényesíthessék, ellátjuk jogi képviseletüket a hagyatéki eljárásban, az örököstársakkal folytatott egyezségi tárgyalásokon és a peres eljárásokban.