Szakterületeink
Munkajog
Miben segítünk?
  • munkaszerződések, szerződésminták és egyéb munkajogi dokumentumok (belső szabályzatok, kollektív szerződések) készítése
  • egyedi munkajogi esetek kezelése (részmunkaidős foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés, külföldi munkavégzés, bónusz megállapodások)
  • munkaviszony megszüntetésével és csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos tanácsadás
  • peres és peren kívüli munkaügyi jogviták kezelése munkáltatói és munkavállalói oldalon
  • tanácsadás a munkajogi jogszabályokról, azok változásairól
  • adatvédelmi és adatkezelési folyamatok és szabályzatok felülvizsgálata

Munkajogi szolgáltatásaink keretében rendszeresen készítünk munkaszerződéseket, szerződésmintákat, belső szabályzatokat és adunk tanácsot a munkajogi jogszabályoknak való megfelelés (pl. részmunkaidős foglalkoztatás, munkaidőkeret, csoportos létszámleépítés, vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok, stb.) kapcsán.

Társulásunk tagjai mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalon gyakran látnak el jogi képviseletet munkaügyi perekben, elsősorban munkaviszony jogellenes megszűnésével kapcsolatos jogvitákban, munkajogi felelősséggel kapcsolatos ügyekben és személyiségi jogok sérelmét megvalósító adatvédelmi visszaélésekkel kapcsolatban. Kiemelt területeink között tartjuk számon a munkahelyi baleseteken alapuló kártérítési pereket és a munkáltatókat érintő társadalombiztosítási tárgyú pereket.

Az utóbbi években robbanásszerűen bővült a munkáltatók rendelkezésére álló eszközök száma a munkavállalóik tevékenységének megfigyelésére (pl. GPS-alapú rendszerek, biztonsági kamerák, számítógépes kémprogramok). Ezzel párhuzamosan egyre több a munkahelyi adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos visszaélés és jogvita. Az európai uniós jogharmonizációnak is köszönhetően a munkavállalók adatait egyre szigorúbb és összetettebb joganyag védi. Ezen komplex adatvédelmi szabályozásnak a hazai cégek gyakran nem tesznek eleget. Az ebből eredő sérelmek megelőzése vagy kompenzálása érdekében társulásunk a munkáltatók részére adatvédelmi audit szolgáltatást kínál, melynek keretében megvizsgáljuk és szükség esetén naprakésszé tesszük a belső adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat és szabályzatokat. Az adatvédelmi szabályok megsértése miatt sérelmet szenvedett munkavállalók esetében pedig ellátjuk a jogi képviseletet a személyiségi jogok érvényesítése érdekében indított peres eljárásban, vagy a munkáltatóval folytatott egyezségi tárgyalásokon.