Szakterületeink
Közbeszerzési jog
Miben segítünk?
  • pályázati dokumentáció véleményezése, jogi kockázatelemzés
  • közreműködés az ajánlat elkészítése során
  • közbeszerzési jogi tanácsadás, oktatás
  • pályázati dokumentáció, szerződéstervezetek elkészítése
  • közreműködés az eljárás lebonyolításában
  • jogi képviselet előzetes vitarendezési eljárásokban, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság és bíróságok előtti jogorvoslati- és peres eljárásokban

A közbeszerzési jog napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő jogterülete. A 2015 év végén hatályba lépett közbeszerzési törvény a korábbinál nagyobb szabadságot ad az ajánlatkérők számára a pályázatok kiírása területén, a másik oldalról azonban számos olyan új rendelkezést tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása könnyen az eljárásból való kizárással végződhet ajánlattevői oldalon.

Ügyfeleinknek az ajánlattételi felhívás megjelenésétől kezdődően egészen a megnyert pályázat teljesítésének lezárultáig nyújtunk szolgáltatásokat. A sikeres pályázat érdekében figyelmet fordítunk a közbeszerzési dokumentációban található szerződéstervezetek elemzésére és a kockázatok értékelésére, továbbá arra, hogy ügyfeleink ajánlata ne tartalmazzon az eljárásból való kizárást eredményező hibát vagy hiányosságot. A közbeszerzések során felmerülő jogvitákban – legyen szó akár Közbeszerzési Döntőbizottság előtti-, akár peres eljárásról – teljes körű jogi képviselettel és stratégiai tanácsadással juttatjuk érvényre ügyfeleink érdekeit.

Ha cége még nem rendelkezik a közbeszerzések területén megfelelően kvalifikált munkavállalókkal, coaching csomagunk a részletes jogi tanácsadáson túl a munkavállalók oktatását, a pályázatok benyújtásához szükséges belső folyamatok írásbeli kidolgozását, és később is felhasználható tájékoztató anyagok elkészítését is magában foglalja.

Ajánlatkérők részére szolgáltatásunk kiterjed a pályázati dokumentáció elkészítésére, az eljárás lebonyolítására, a beérkező ajánlatok vizsgálatára, és a szerződés teljesítése kapcsán felmerült igények érvényesítésében való közreműködésre, ideértve a jótállási és szavatossági igényeket is.