Szakterületeink
Társasági jog és cégjog
Miben segítünk?
  • cégalapítás, változásbejegyzés
  • végelszámolás
  • kézbesítési megbízotti szolgáltatás
  • belső szabályzatok készítése, társaságirányítási struktúra kidolgozása
  • munka- és adójogi támogatás
  • tranzakciós tanácsadás
  • jogi kockázatelemzési és átvilágítási jelentések (due diligence)
  • tulajdonosok közötti megállapodások készítése
  • szerződések jogi véleményezése, elkészítése

Mind hitelezői-, mind adósi oldalon ellátjuk megbízóink képviseletét csőd- és felszámolási eljárásokban. Hitelezői oldalon a kintlévőségek hatékony behajtása érdekében közreműködünk az eljárás megindításában, részt veszünk a hitelezői gyűléseken és a hitelezői választmány munkájában, csődeljárás esetében pedig a kedvező csődegyezség létrehozásában. Partnerfigyelő szolgáltatásunk segít abban, hogy ügyfeleink a lehető leghamarabb értesüljenek arról, ha üzleti partnerük felszámolás vagy csődeljárás alá kerül, és követelésüket késedelem nélkül érvényesíthessék.

Amennyiben megbízónkkal szemben indult felszámolási eljárás, úgy eljárunk a sérelmezett bírósági- vagy felszámolói határozatokkal szembeni jogorvoslatok során és képviseljük ügyfelünket a hitelezőkkel folytatott egyezségi tárgyalásokon. Csődeljárás esetén - amennyiben ügyfelünk a fizetési moratórium (csődvédelem) ideje alatt kívánja reorganizálni tevékenységét - gyors és naprakész megoldásokat kínálunk a felmerülő társasági- és cégjogi kérdések megoldására.

Rendszeresen adunk tanácsot felszámolással foglalkozó gazdálkodó szervezetek, felszámolóbiztosok részére is a fizetésképtelenségi eljárásokban meghozandó döntésekkel és az eljárás alatt lévő cégek kintlévőségeinek behajtásával, valamint a hitelezőkkel folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban.

Amennyiben megbízónk jogutód nélkül, végelszámolás útján kívánja megszüntetni tevékenységét, közreműködünk a szükséges iratok elkészítésében, és ellátjuk a jogi képviseletet az érintett hatóságok (adóhatóság, helyi önkormányzat, stb.), valamint a cégbíróság előtt a társaság cégjegyzékből való törlése érdekében. Szükség esetén jogi tanácsadást nyújtunk a cég megszűnése miatt felmerülő adó- és munkajogi kérdésekben is, valamint a kintlévőségek behajtása kapcsán. Társulásunk társasági jogi és cégjogi szakjogász képesítéssel rendelkező tagja, dr. Tóth Virág által a végelszámolói feladatok személyes ellátását is vállaljuk.