Szakterületeink
Társasági jog és cégjog
Miben segítünk?
  • cégalapítás, cégváltozás
  • végelszámolás
  • belső szabályzatok készítése (GDPR, adatvédelem stb.), társaságirányítási struktúra kidolgozása
  • munkajogi támogatás
  • tranzakciós tanácsadás
  • jogi kockázatelemzési és átvilágítási jelentések (due diligence)
  • tulajdonosok közötti megállapodások készítése (szindikátusi szerződések)
  • szerződések jogi véleményezése, elkészítése
  • partnerfigyelő szolgáltatás
  • kézbesítési megbízotti szolgáltatás

Irodánk napi szinten foglalkozik a társasági jog és cégjog területeivel, cégek alapításában, módosításában működünk közre az egyszerűbb feladatoktól (pl. székhelymódosítás) a bonyolultabb konstrukciókig (pl. átalakulás, egyesülés, szétválás és ezek kombinációi).

Tágabb értelemben ide soroljuk azokat a jogi feladatokat is, amelyek a cégek működésének megkönnyítését, szabályszerűségét, a tulajdonosok egymás közötti megállapodásának érvényesítését szolgálják, valamint a partnereikkel kapcsolatos szerződéses viszonyaik rendezettségét, a jogi és pénzügyi tervezhetőséget segítik elő.

Ezen felül közreműködünk alapítványok, egyesületek létesítésében, módosításában.